Thay Đổi Công Việc

Ứng xử khi xin thôi việc như thế nào?

Nếu đến thời hạn bạn xin nghỉ mà công ty chưa tìm được nhân viên thay thế hãy đề nghị với cấp trên cho phép

Không nên “kén cá chọn canh” thời nay

Trong thời buổi hiện giờ, các công ty đều hạn chế mức chi phí, các hình thức thu – chi được tính toán kỹ càng

Được hay mất khi quyết định “Nhảy việc” hiện nay?

Trong công việc cũng vậy nếu bạn cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, thì suốt đời bạn vẫn là người mới trong một

Việc quan trọng cần làm trước khi chuyển việc

Bạn phải báo trước thời hạn nghỉ việc đúng luật để nhận các khoản trợ cấp khi thôi việc. Đồng thời ban lãnh đạo cũng

Điều quan trọng cần cân nhắc khi đổi việc

Bạn đã nhờ người tư vấn chưa? Trước khi quyết định thay đổi công việc bạn nên trao đổi việc này với bạn bè, đồng

Chống rủi ro hiệu quả khi “nhảy việc” như thế nào?

Để chống rủi ro khi thay đổi công việc, bạn cần phải xác định được mục tiêu phấn đấu của bản thân. Bạn phải xác